DISCO & ITALO DISCO MIX – By: Maestro Mike-P Athens / Greece